Písomná otázka E-4486/08 Roberta Angelilli (UEN) Komisii. Doplňujúce informácie o správnom transponovaní smernice 1999/70/ES do slovinského právneho poriadku