Písomná otázka E-4376/09 Diogo Feio (PPE) Komisii. Portugalský štátny program priehrad s vysokým hydrologickým potenciálom