Vec C-347/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. júla 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia – Taliansko) – ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano (Články 43 ES, 49 ES a 86 ES — Koncesia na služby vo verejnom záujme distribúcie plynu — Smernica 2003/55 — Predčasné uplynutie prechodného obdobia — Zásada ochrany legitímnej dôvery a právnej istoty)