Písomná otázka E-4474/09 Diogo Feio (PPE) Komisii. Mozambik: vážne vylúčenie politických strán a výsledky zisťovacej misie Európskej únie