Písomná otázka E-000212/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisii. Prelety tureckých vojenských lietadiel nad gréckymi ostrovmi