Nariadenie Komisie (ES) č. 1539/2007 z  20. decembra 2007 , ktorým sa stanovujú indexy uplatniteľné na obilie vyvážané vo forme škótskej whisky na obdobie 2007/2008