Písomná otázka P-1981/09 Evangelia Tzampazi (PSE) Komisii. Používanie biologicky odbúrateľných plastových obalov