Písomná otázka E-1752/08 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Možný neúspech zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ