Písomná otázka E-1174/08 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Vylievanie nebezpečných látok do vodného prostredia a Írsko