Písomná otázka E-4451/09 Jim Higgins (PPE) Komisii. Fetálne poruchy alkoholového spektra (FASD)