Písomná otázka P-6199/07 Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) Komisii. Zásada uprednostnenia práva EÚ