Písomná otázka E-0465/07 Alyn Smith (Verts/ALE) Komisii. Vylučovanie CO2 v Škótsku