Písomná otázka P-5209/09 Maurice Ponga (PPE) Komisii. Oblasť uplatňovania finančného nástroja spolupráce s priemyselnými krajinami a s ostatnými krajinami a územiami s vysokými príjmami