Písomná otázka E-4735/08 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Nelegálna ťažba piesku v chránenej oblasti Prespanských jazier