Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1837 al Comisiei din 28 septembrie 2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]$