Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1837 z dnia 28 września 2017 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pera dell'Emilia Romagna (ChOG)]$