2017 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1837, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo [Pera dell'Emilia Romagna (SGN)] specifikacijos pakeitimas$