Rozhodnutie Komisie z 12/11/2009 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5549 - EDF / SEGEBEL) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)