Rozhodnutie Komisie z 30/01/2008 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5002 - WACKER CHEMIE / WPS / APP) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)