Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5370 – ČEZ/Akkok/Sedas/Akenerji) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP