Nariadenie Komisie (ES) č. 793/2008 zo 7. augusta 2008 o nepokračovaní v čiastkovej verejnej súťaži pre biely cukor v rámci trvalej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 1060/2007