Дело C-551/13: Решение на Съда (шести състав) от 18 декември 2014 г. (преюдициално запитване от Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Италия) — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena (Преюдициално запитване — Директива 2008/98/ЕО — Член 15 — Управление на отпадъците — Възможност за причинителя на отпадъци да извърши самостоятелно третирането им — Приета, но невлязла в сила национална правна уредба за транспониране — Изтичане на срока за транспониране — Директен ефект)