Oznámenie Komisie Rade o začatí konzultácií s Guineou podľa článku 96 dohody z Cotonou