Vec T-61/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z  11. septembra 2008 – Taliansko/Komisia