Písomná otázka E-2821/07 Graham Watson (ALDE) Rade. Uplatňovanie smernice 2004/38/ES a voľný pohyb osôb