Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5347 – Mapfre/Salvador Caetano/JVS) Text s významom pre EHP