Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/561 z 8. apríla 2019, ktorým sa Kapverdským ostrovom udeľuje dočasná výnimka z pravidiel preferenčného pôvodu stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o pripravené alebo konzervované filé z tuniaka