Písomná otázka E-6137/07 Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) Komisii. Bezpečnosť morskej dopravy