Písomná otázka E-2192/07 Kader Arif (PSE) Komisii. Jednotné európske číslo tiesňového volania - 112