Návrh nariadenie rady, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo na dovoz koksu z uhlia v kusoch s priemerom väčším ako 80 mm (koks 80+) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike