Písomná otázka E-6790/08 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Boj proti rakovine