Rozhodnutie č. 655 z  23. októbra 2008 o začatí konania vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum ropy a zemného plynu – podzemných prírodných zdrojov v súlade s článkom 2 odsekom 1 bodom 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch, v bloku 1-12 Knezha , umiestnených v oblastiach Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo a Veliko Tirnovo, a oznámenie týkajúce sa plánovaného výberového konania vo veci udelenia povolenia