Písomná otázka E-1413/08 Linda McAvan (PSE) Komisii. Reštriktívne opatrenia týkajúce sa vlastníctva vozidiel