Písomná otázka E-0508/09 Thomas Ulmer (PPE-DE) Komisii. Medzery v nemeckých daňových zákonoch