Predbežný návrh opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2007 - Výkaz výdajov podľa časti - Časť III – Komisia