Sprawa F-58/06: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2006 r. — Balázs Dániel Simon przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji