Vec F-58/06: Žaloba podaná 16. mája 2006 – Balázs Dániel Simon/Súdny dvor a Komisia