Písomná otázka E-3076/09 Georgios Georgiou (IND/DEM) Komisii. Miera čerpania prostriedkov EÚ