Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām 2020/C 389/04