Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 662/2011 z  8. júla 2011 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny