Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Výročná správa za rok 2009 o rozvojovej politike a politike vonkajšej pomoci európskeho spoločenstva a o ich implementácii v roku 2008 {SEC(2009)831}