Písomná otázka E-1596/07 Charles Tannock (PPE-DE) Rade. Nemecko-ukrajinský spor v komerčnom letectve