Písomná otázka E-2942/08 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Znečistenie slnečnicového oleja minerálnymi olejmi na gréckom trhu