/* */

Výzva na predkladanie návrhov – GR EAC/14/08 — Program spolupráce s krajinami nástroja pre spoluprácu s priemyselnými krajinami (ICI) v oblasti vzdelávania – Spolupráca v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy medzi EÚ a Austráliou, Japonskom, Kórejskou republikou a Novým Zélandom