Zriadenie, právomoci, počet členov a trvanie mandátu osobitného výboru pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2009 o zriadení, právomociach, počte členov a trvaní mandátu osobitného výboru pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu