Písomná otázka E-3059/08 Glyn Ford (PSE) Komisii. Kategorizácia obstarávania pre dodávateľov potravín