Písomná otázka E-1778/09 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Diskriminácia Rómov