Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5063 — BLG Italia/ICO/JV) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst