Uznesenie Európskeho parlamentu o výročnej správe o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2004 (2005/2136(INI))