Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1493 tat-12 ta’ Ottubru 2020 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kumitat Konġunt stabbilit mill-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kollegament tal-iskemi għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tagħhom dwar l-emendar tal-Annessi I u II għall-Ftehim u l-adozzjoni tal-Istandards Tekniċi tal-Kollegament (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)